ÇEVRESEL SORUMLULUK

Supershield için çevreye saygı çalışma prensiplerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Supershield araştırma ve geliştirme departmanı sadece minimum veya sıfır çevresel etkisi olan ürünleri araştırmakta ve geliştirmektedir.

Supershield ürünleri VOC içermez. Malzeme kullanımı, içinde kullanıldıkları malzemelerin kimyasından faydalanacak, çevre kirliliğini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ürünlerin büyük bir kısmı su bazlıdır. Supershield sürdürülebilirliği ticari fırsatlar ve sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluk arasında bir denge kurmaya odaklanan uzun vadeli stratejik bir yaklaşım olarak görür.

Doğaya duyulan saygı ve insanların yaşamlarının korunması ve geliştirilmesi ile artan verimlilikte teknolojiler kullanılmaktadır.

Bu sorumlu yaklaşım sayesinde, Supershield ürünleri ve sistemlerinin kullanılması yapı sektöründe çevre bilincinin arttırılmasını amaçlayan LEED (Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) sistemi içerisinde itibar kazanılmasına neden olmuştur.